Αρχική σελίδα » ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ » Δημοσιεύσεις και Εκδόσεις » Επιστημονικές Εκδόσεις (Βιβλία)

Α. Συγγραφή Κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία

 • Μetaxotou C, Mavrou A
  Population screening in Greece for prevention of Genetic Diseases. In Ethics of Genetic Screening. Ed. Ruth Chadwick, Academic Publishers, 1999
 • Traeger-Synodinos J, Old JM, Petrou M, Galanello R.
  Best Practice Guidelines for carrier identification and prenatal diagnosis of haemoglobinopathies. European Molecular Genetics Quality Network (EMQN). CMGC and EMQN, 2002. www.emqn.org
 • Traeger-Synodinos J.
  New Developments in Prenatal Diagnosis. In: The Prevention of Thalassaemia and other haemoglobinopathies, Volume 1. Eds. Agastiniotis M, Eleftheriou A, Galanello R, Old J, Petrou M, Traeger-Synodinos J. Thalassaemia International Federation, 2003.
 • Traeger-Synodinos J
  New technologies for DNA mutation detection. In: The Prevention of Thalassaemia and other haemoglobinopathies, Volume 2, A Laboratory Manual. Eds. Agastiniotis M, Eleftheriou A, Galanello R, Old J, Petrou M, Traeger-Synodinos J. Thalassaemia International Federation, 2004
 • Kanavakis E, Tzetis M.
  Screening for Cystic Fibrosis mutations in Southern European countries: methods for molecular diagnosis, prenatal diagnosis and carrier identification amongst high-risk individuals-the Greek experience. In «Focus on Birth Defects Research», Ed. Engels JV, 2006.
 • Kanavakis E, Traeger-Synodinos J.
  Molecular basis of thalassemia syndromes. In “Disorders of Iron Homeostasis, Erythrocytes, Erythropoiesis”, Handbook for the European School of Hematology, Ed. Beaumont C, Cazzola M, Beris P, 2006.
 • Traeger-Synodinos J, Vrettou C, Kanavakis E.
  Real time PCR for prenatal diagnosis of monogenic disease caused by single nucleotide changes-the example of the hemoglobinopathies. In “Real time PCR” Taylor & Francis Group, Ed. Dorak MT, 2006.
 • Traeger-Synodinos J, Vrettou C, Kanavakis E.
  Rapid Detection of Fetal mendelian Disorders: Thalasemia and Sickle Cell Syndromes. In “Methods In Molecular Biology: PrenatalDiagnosis” Humana Press, Ed Hahn S, Jackson LG, 2008.
 • Kolialexi Α, Tsangaris GTh, Antsaklis A, Mavrou A
  Apoptosis During Pregnancy; pp. 187-202. In: Frontiers in Cell Apoptosis Research. Ed. Scott R. Erlich, Nova Science Publishers, NY, 2007.
 • Α.Kolialexi, GTh. Tsangaris, A. Antsaklis, Α. Mavrou
  Commentary-Apoptosis During Pregnancy;pp. 7-22. In: Cellular Signaling and Apoptosis Research. Ed. Alex R. Demasi, Nova Science Publishers, NY, 2007
 • Tsangaris GTh, Kolialexi A, Spyrou G, Mavrou A, Fountoulakis M
  Proteomics-based prediction in prenatal diagnosis and reproductive medicine. In «Predictive Diagnostics and Personalized Treatment: Dream or Reality?» Ed. Olga Golubnitschaja, Nova Science Publishers, NY, 2008

B. Συγγραφή Ελληνικών Βιβλίων

 • Πνευματική Καθυστέρηση.
  Επιμέλεια έκδοσης: Αικ.Μεταξωτού, Χρ.Τσεγκή, Ε.Καναβάκης. Iατρικές Εκδόσεις «Ζήτα», 2001
 • Ινοκυστική Νόσος.
  Επιμέλεια Εκδοσης. Α. Μεταξωτού, Ε. Καναβάκης, Χ. Τσεγκή. Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 2002
 • Τερατογόνοι Παράγοντες.
  Επιμέλεια έκδοσης: Α. Μεταξωτού, Σ. Κίτσιου, Ε. Kαναβάκης. Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ.Πασχαλίδης», 2003
 • Σύγχρονη Γενετική και Θεραπευτική.
  Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Kαναβάκης, Σ. Κίτσιου, Α. Μαύρου. Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ.Πασχαλίδης», 2004
 • Γενετική Συμβουλευτική.
  Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Kαναβάκης, Σ. Κίτσιου, Α. Μαύρου. Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ.Πασχαλίδης», 2005
 • Γενετική Συγγενών Καρδιοπαθειών.
  Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Kαναβάκης, Σ. Κίτσιου, Χ. Τσεγκή. Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ.Πασχαλίδης», 2006
 • Νευρομυϊκά νοσήματα: Γενετική συμμετοχή.
  Επιμέλεια έκδοσης: Σ. Κίτσιου, Ε. Καναβάκης, Σ. Γιουρούκος. Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ.Πασχαλίδης», 2007
 • Πρακτικός Οδηγός Κανόνων Ασφαλείας και Υγιεινής Σε Βιο-Ιατρικό Εργαστηριακό Χώρο.
  Επιμέλεια Εκδοσης Ε. Καναβάκης, Κ. Κέκου-Λιολίτσα. Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 2007
 • • Σκελετικές Δυσπλασίες: Γενετική προσέγγιση και αντιμετώπιση
  Επιμέλεια Εκδοσης Ε. Καναβάκης, Σ. Κίτσιου-Τζέλη, Χ. Τσεγκή. Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 2008
 • • Κληρονομικά Νοσήματα του Οφθαλμού
  Επιμέλεια Εκδοσης Ε. Καναβάκης, Σ. Κίτσιου-Τζέλη, Αριάδνη Μαύρου. Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 2009
 • • Η Γενετική στην Καθημερινή Ιατρική Πράξη
  Επιμέλεια Εκδοσης Ε. Καναβάκης, Σ. Κίτσιου-Τζέλη. Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 2010

Γ. Μεταφράσεις Διδακτικών Βιβλίων

 • Καναβάκης Ε, Κίτσιου-Τζέλη Σ, Καλπίνη-Μαύρου Α, Στυλιανοπούλου Φ.
  Επιστημονικός Συντονισμός-Επιμέλεια της Ελληνικής Έκδοσης του Διδακτικού Βιβλίου «Principles of Medical Genetics» (Gelehrter TD, Collins FSm Ginsburg D) με τον ελληνικό τίτλο «Αρχές Ιατρικής Γενετικής», Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», σελίδες 485, 2003.
 • Καναβάκης Ε, Καλπίνη-Μαύρου Α, Κίτσιου-Τζέλη Σ, Τσεγκή Χ.
  Επιστημονικός Συντονισμός-Επιμέλεια της Ελληνικής Έκδοσης του Διδακτικού Βιβλίου «Essential Medical Genetics» (Connor M, Ferguson-Smith M) με τον ελληνικό τίτλο «Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής», Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», σελίδες 343, 2003.
 • Καναβάκης Ε, Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Επιστημονικός Συντονισμός-Επιμέλεια της Ελληνικής Έκδοσης του Διδακτικού Βιβλίου «New Clinical Genetics» ( Andrew Read, Dian Donnai ) με τον ελληνικό τίτλο «Σύγχρονη Κλινική Γενετική», Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», σελίδες 444, 2010

Δ. Συγγραφή Κεφαλαίων σε Διδακτικά Βιβλία

 • Traeger-Συνοδινού J.
  Μοριακές τεχνικές βασιζόμενες στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) για την ανίχνευση μεταλλάξεων. «Βασικές αρχές τεχνικών μοριακής διαγνωστικής» Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, σελ. 57-67, 2000.
 • Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Γενετικός σύμβουλος και κληρονομικές παθήσεις των νεφρών. «Κληρονομικές παθήσεις των νεφρών», Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρογιάννης, Αθ. Αγραφιώτης, σελ. 264-283, 2000.
 • Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Ο ρόλος της κληρονομικότητας στη συμπεριφορά. «Η εφηβεία και τα προβλήματα της» της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, για το 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Ιατρικές Εκδόσεις «Ζήτα», σελ. 9-42, 2000.
 • Π. Μουτσάτσου, Κ. Σέκερης, Α. Καλπίνη-Μαύρου, Α. Μεταξωτού.
  Μοριακή Βιολογία και Θέματα Γενετικής. «Γυναικολογία και Μαιευτική της Νεαρής Ηλικίας», Γ. Κ. Κρεατσάς, Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», σελ. 186-207, 2001.
 • Κίτσιου Σ, Μαύρου Α.
  Σύνδρομο Down.
  «Προσυμπτωματικός έλεγχος παιδιών και εφήβων: Δυνατότητες, περιορισμοί και προβληματισμοί», Συντονιστές: Πετρίδου Ε, Καρπάθιος Θ, Τριχόπουλος Δ, Ιατρικές Εκδόσεις «Ζήτα», σελ. 94-103, 1999
 • Κίτσιου-Τζέλη Σ, Γαλλά-Βαβουράκη Α.
  Γενετική και καρκίνος του όρχεος.
  «Ουρολογική Ογκολογία», Αναπλ. Καθηγητής Δ. Πεκτασίδης, Ιατρικής Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», σελ 550-562, 2004.
 • Κίτσιου-Τζέλη Σ, Γαλλά-Βαβουράκη Α.
  Γενετική και καρκίνος της ουροδόχου κύστεως.
  «Ουρολογική Ογκολογία», Αναπλ. Καθηγητής Δ. Πεκτασίδης, Ιατρικής Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», σελ 180-195, 2004.
 • Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Φαινοτυπικά σημεία που οδηγούν σε γενετική διερεύνηση στην καθημερινή πρακτική. «Εξελίξεις στην Παιδιατρική Διαγνωστική και Θεραπευτική», της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής, για το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Ιατρικής Εκδόσεις «Ζήτα», σελ 127-170, 2005.
 • Τζέτη Μ, Ευθυμιάδου Α, Καναβάκης Ε.
  Επιδημιολογία, μοριακή διαταραχή και πρόληψη κυστικής ίνωσης
  «Συστηματικά νοσήματα με πνευμονική συμμετοχή (ΙΙ), 15η Διημερίδα Παιδιατρικών Αναπνευστικών Παθήσεων, Επιμέλεια Έκδοσης Μ. Ανθρακόπουλος, Κ. Πρίφτης, σελ. 11-23, 2006.
 • Τζέτη Μ, Ευθυμιάδου Α, Καναβάκης Ε.
  Συσχέτιση γονότυπου-φαινότυπου στην κυστική ίνωση
  «Συστηματικά νοσήματα με πνευμονική συμμετοχή (ΙΙ), 15η Διημερίδα Παιδιατρικών Αναπνευστικών Παθήσεων, Επιμέλεια Έκδοσης Μ. Ανθρακόπουλος, Κ. Πρίφτης, σελ. 24-34, 2006.
 • Φρυσίρα-Κανιούρα Ε.
  Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση παιδιού με δυσμορφίες.
  «Κλινική Παιδιατρική» της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Α. Κωνσταντόπουλος, Επιστημονικές Εκδόσεις «Ζήτα», σελ. 249-268, 2006.
 • Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Βλαστικά κύτταρα: Δεδομένα, προοπτικές και προβληματισμοί.
  «Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης» της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, για το 3ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, σελ. 43-70, 2007.
 • Καναβάκης Ε, Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Προσέγγιση στην κλινική γενετική.
  «Κλινική Παιδιατρική» της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγητής Α. Κωνσταντόπουλος, Εκδόσεις Ζήτα, σελ. 231-248, 2007.
 • Τζέτη Μ, Καναβάκης Ε.
  Μοριακή γενετική: Διάγνωση και εφαρμογές στην ιατρική.
  «Ειδικές Εργαστηριακές Εξετάσεις Νοσημάτων Αναπνευστικού, 17η Διημερίδα Παιδιατρικών Αναπνευστικών Παθήσεων, Επιμέλεια Έκδοσης Μ. Ανθρακόπουλος, Κ. Πρίφτης, Γ. Συρογιαννόπουλος, σελ. 212-224, 2008.
 • Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Γενετική συμβουλευτική.
  «Μαιευτική & Γυναικολογία, Καθηγητής Α. Αντσακλής, Επιστημονικές Εκδόσεις «Παρισιάνου», σελ. 179-188, 2008.
 • Μαύρου Α.
  Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος.
  «Μαιευτική & Γυναικολογία, Καθηγητής Α. Αντσακλής, Επιστημονικές Εκδόσεις «Παρισιάνου», σελ. 233-236, 2008.
 • Καναβάκης Ε.
  Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.
  «Μαιευτική & Γυναικολογία, Καθηγητής Α. Αντσακλής, Επιστημονικές Εκδόσεις «Παρισιάνου», σελ. 237-238, 2008.
 • Κίτισου-Τζέλη Σ.
  Γενετικώς καθοριζόμενες ενδοκρινολογικές διαταραχές: Προγραμματισμός, αντιμετώπιση της κύησης και διλήμματα στα σύνδρομα Turner & Klinefelter.
  «Εντατική Εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία» της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων, 11ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, σελ. 81-102, 2008.
 • Κανακά-Gantenbein Χ, Κίτσιου-Τζέλη Σ.
  Οντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΥ άτομο και διαταραχές.
  «Εντατική Εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία» της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων, 11ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, σελ. 195-212, 2008.
 • Φρυσίρα-Κανιούρα Ε.
  Γενετική των σχιστιών.
  «Γναθοπροσωπικές ανωμαλίες. Χείλοοσχιστία-Υπερώιοσχτιστία» του Κέντρου Γναθοπροσωπικών Ανωμαλιών, Ιατρικές Εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», σελ. 9-24, 2008.