Αρχική σελίδα » ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής  της Ιατρικής (ΕΙΓ) Σχολής Αθηνών αποτελεί μία πλήρως εξοπλισμένη μονάδα με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Επιπλέον σε επίπεδο κλινικής αξιολόγησης και γενετικής συμβουλευτικής παρέχει σε συνεχή βάση υπηρεσίες για διάγνωση ή επικύρωση της διάγνωσης, παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη γενετική νόσο, καθορισμό του γενετικού κινδύνου και διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων από ασθενείς με γενετικά νοσήματα και οικογένειες που παραπέμπονται από πολλά Νοσοκομεία όλης της χώρας.

Στο επίπεδο της εκπαίδευσης, από τα μέλη ΔΕΠ και Ε.ΔΙ.Π του εργαστηρίου εκπαιδεύονται στη Γενετική του Ανθρώπου φοιτητές της Ιατρικής Σχολής μετά το 4ο εξάμηνο (θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση) και γίνονται μαθήματα σε 6ετείς φοιτητές της Ιατρικής. Το εργαστήριο επίσης συμμετέχει σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής με εξειδίκευση στη Γενετική του Ανθρώπου και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών.