Αρχική σελίδα » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

22.08.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», (M.Sc. In Medical Genetics: Clinical and Laboratory Direction) (ΦΕΚ υπό δημοσίευση).
Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018 και περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμηνα για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ενδιαφέροντος λήγει 31/8/2018

Βρείτε εδώ την προκήρυξη του ΠΜΣ και εδώ την Αίτηση Ενδιαφέροντος