Αρχική σελίδα » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

25.06.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (6/2018)

Συμπόσιο της Κλινικής Γενετικής και Γονιδιωματικής

       

Δελτίο Τύπου (6/2018)

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συμπόσιο της Κλινικής Γενετικής και Γονιδιωματικής υπό την αιγίδα του  Εργαστηρίου  Ιατρικής Γενετικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Γενετικής και του προγράμματος Εrasmus+. Το συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αθήνα,   στον συνεδριακό χώρο της «Αίγλης», Ζαππείου την 1-2 Ιουνίου 2018. Οι ομιλητές, προσκεκλημένοι από Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα, είναι καταξιωμένοι διεθνώς για το ρόλο τους  επιστήμονες στο χώρο της Kλινικής Γενετικής, αλλά και της έρευνας των γενετικών παθήσεων με έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής που εφαρμόζονται για την διάγνωση και μελέτη τους. Οι εισηγήσεις περιελάμβαναν θεματολογία γύρω από   σημαντικούς τομείς της σύγχρονης Γενετικής όπως οι Νευρομυικές και Νευροαναπτυξιακές Παθήσεις, οι Νεοπλασίες της παιδικής κυρίως ηλικίας, τα Μιτοχονδριακά Νοσήματα, τα Νεφρολογικά νοσήματα, ο  Προγεννητικός έλεγχος και οι Σκελετικές Δυσπλασίες  

Το Συμπόσιο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  ιατροί ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές και άλλοι επαγγελματίες καθώς επίσης και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η εποικοδομητική συζήτηση και η παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των νέων προσεγγίσεων ξεπέρασε τις προσδοκίες των συνδιοργανωτών. Σε μια χώρα, όπως  η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πληθώρα δυσκολιών, η ακόμα μεγαλύτερη επαφή με τις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν διεθνώς χώρα στον τομέα της Γενετικής είναι άκρως απαραίτητη για να επιτευχθεί προσαρμογή, συμπόρευση και  συνεχής  πρόοδος. 

Παράλληλα στο περιθώριο  του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση («kick-off» meeting) καθώς επίσης και  η πρώτη συνάντηση (Consortium Meeting) των συμμετεχόντων  στο πρόγραμμα Erasmus+ (Erasmus+(KA2-Cooperation for innovation and the Exchange of Good Practices). Τα προγράμματα Εrasmus+ αναπτύσσονται  για την  ενίσχυση της συνεργασίας, της μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ ομότιμων στους τομείς της εκπαίδευσης που στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει  στη χρήση τεχνολογιών αιχμής στη Γενετική. Το σχεδιασμό και το συντονισμό του τριετούς αυτού  διακρατικού προγράμματος με τίτλο ««Connecting Genes to Rare Diseases through New Generation Sequencing (NGS) Technology and Advanced Teaching Methods»  έχει αναλάβει το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ.  Στόχος του προγράμματος είναι η  ανάπτυξη ψηφιακής  τεχνολογίας για την  εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις τελευταίες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προφέρει η μεθοδολογία της αλληλούχησης επόμενης γενιάς και η ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων  στην καλύτερη μελέτη γενετικών νοσημάτων  με μοντέλο την ομάδα των σπάνιων σκελετικών δυσπλασιών .

Οι συνδιοργανωτές ευχαριστούν όλους τους συμμετέχοντες και προσβλέπουν σε μια καινούργια και εξίσου επιτυχημένη συνάντηση τον επόμενο χρόνο.