Αρχική σελίδα » Εξετάσεις / Νοσήματα » ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ » ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DRAVET

Ως επιληψία αναφέρεται η επιληπτική κρίση που δεν οφείλεται σε εξωτερικά αίτια, όπως λοίμωξη ή τραυματισμό. Η επιληψία,  παρατηρείται στην παιδική ηλικία με συχνότητα ~70 σε 100.000 παιδιά ηλικίας μικρότερης των δύο ετών. Σε  ένα ποσοστό 2-5% των ατόμων από τον γενικό πληθυσμό πιθανόν να αναφέρεται µία επιληπτική κρίση (οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένων των πυρετικών σπασμών ή μετατραυματικών κρίσεων) σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Από αυτούς μόνο 0.5 – 1% θα εκδηλώσουν επιληψία ως µόνιµη διαταραχή.

Από τις επιληψίες της νεογνικής και παιδικής ηλικίας διαμορφώνεται μια ομάδα σοβαρών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από συχνά επεισόδια επιληπτικών σπασμών με συνοδό ψυχοκινητική καθυστέρηση ή παλινδρόμηση και περιλαμβάνουν τις επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες (ΕΕ). Στις πιο συχνές ΕΕ κατατάσσονται το σύνδρομο West με συχνότητα 25-42 σε 100.000 γεννήσεις ετησίως και το σύνδρομο Dravet με συχνότητα 1 σε 22.000 γεννήσεις.  Στις ΕΕ παρατηρούνται διάφοροι τύποι σπασμών με έντονη επιληπτικόμορφη δραστηριότητα στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα καθώς και πρόσθετα στοιχεία όπως  η ποικίλου βαθμού ψυχοκινητική καθυστέρηση παλινδρόμηση, οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, και  κινητικά προβλήματα με κακή πρόγνωση. Οι ΕΕ αφορούν πληθώρα νοσημάτων όπως το σύνδρομο Ohtahara που εκδηλώνεται στους πρώτους δύο μήνες ζωής και είναι πιθανό να εξελίσσεται σε σύνδρομο West και αργότερα σε σύνδρομο Lennox-Gastaut.  Δεν είναι πάντα εύκολη η διαφορική διάγνωση ενός συνδρόμου με προέχον χαρακτηριστικό την επιληψία ωστόσο οι ραγδαίες εξελίξεις στην ταυτοποίηση όλο και περισσότερων γενετικών τόπων που σχετίζονται με ΕΕ και η συσχέτιση τους με συγκεκριμένα ηλεκτροκλινικά και συνοδά χαρακτηριστικά διευκολύνει την διαφορική διάγνωση ανάμεσα σε σύνδρομα που εμφανίζουν αλληλεπικάλυψη φαινοτύπων.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DRAVET - ΔΙΑΥΛΟΠΑΘΕΙΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ SCN1A (ΟΜΙΜ #182389)

Το σύνδρομο Dravet περιγράφηκε το 1978 από την ομώνυμο νευρολόγο ως σοβαρή μυοκλονική επιληψία της βρεφικής ηλικίας και το 2001 μετονομάστηκε σε διαυλοπάθεια νατρίου εξαιτίας της μεγάλης φαινοτυπικής ετερογένειας που εμφάνιζαν οι ασθενείς.

Το γονίδιο SCN1A εδράζεται στο χρωμόσωμα 2 στην θέση q24.3 και κωδικοποιεί για την α υπομονάδα του νευρωνικού τασεο-ελεγχόμενου διαύλου νατρίου 1. Οι τασεο-ελεγχόμενοι δίαυλοι νατρίου έχουν κρίσιμο ρόλο στη νευρωνική λειτουργία καθώς ελέγχουν την ανταλλαγή νατρίου μεταξύ ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων χώρων και είναι απαραίτητοι για την έναρξη και την πυροδότηση των δυναμικών δράσης. Παθογόνες ή πιθανώς παθογόνες παραλλαγές σε διαύλους νατρίου σχετίζονται με έντονη φαινοτυπική ετερογένεια και ένα φάσμα κλινικών εικόνων που ποικίλουν από απλούς πυρετικούς σπασμούς και γενικευμένη επιληψία σε σύνδρομο Dravet και φαρμακοανθεκτική επιληψία της παιδικής ηλικίας με γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς  ιδιαίτερα ως προς την βαρύτητα. Η διαυλοπάθεια νατρίου σχετιζόμενη με το γονίδιο SCN1A μπορεί να οφείλεται σε εκ νέου (de novo) παραλλαγές ή να  κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατητικό τρόπο και να παρουσιάζει κλινική ετερογένεια ακόμα και στα άτομα της ίδιας οικογένειας

Τι προσφέρει το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής

  1. Εφαρμογή PCR για τον πολλαπλασιασμό όλων των εξωνίων του γονιδίου SCN1A  και αλληλούχιση κατά Sanger για την αποκάλυψη σημειακών παραλλαγών.
  2. Εφαρμογή τεχνικής MLPA για την αποκάλυψη ελλειμμάτων και διπλασιασμών εντός του γονιδίου SCN1A .
  3. Ανίχνευση φορέων στις οικογένειες των ασθενών άμεσα όταν ανιχνευθεί μετάλλαξη στον ασθενή.
  4. Προγεννητικός έλεγχος με μελέτη  εμβρυικού DNA  που απομονώνεται από κύτταρα τροφοβλάστης ή αμνιακού υγρού.