Αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ! ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 500680

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6, 8, 10, 12

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ / ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2* 2

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα

* Σημείωση: Το Εργαστήριο είναι μόνο ένα 2ωρο στο σύνολο των 13 εβδομάδων διδασκαλίας(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νεότερα θέματα που έχουν σχέση με διάγνωση, πρόληψη, πρόγνωση, προσυμπτωματική διάγνωση και διαχείριση των γενετικών νοσημάτων

• Κλινική κυτταρογενετική

• Δυσμορφολογία

• Συνήθη μονογονιδιακά νοσήματα

• Γενετική προδιάθεση σε κοινά χρόνια πολυπαραγοντικά νοσήματα

• Κλινική σημασία των ευρημάτων από τις νέες τεχνολογίες στη διερεύνηση των γενετικών νοσημάτων

• Γενετική συμβουλευτική

• Πρόληψη γενετικών νοσημάτων- στρατηγικές προσέγγισης Γενικές Ικανότητες