Αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση» 

    


Το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής οργανώνει :

Α) Την διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος "Κλινική Γενετική" στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ως υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν μάθημα (Κωδ. Μαθήματος: 500680 /2 Πιστωτικές Μονάδες)

 

Β) Τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας 1   έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», (M.Sc.  In Medical Genetics: Clinical and Laboratory Direction).

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην Κλινική και Εργαστηριακή Γενετική.